Služby:


  • sběr, svoz a neškodné zpracování vedlejších produktů živočišného původu (VPŽP)  
  • těla uhynulých zvířat (kadavery) 
  • svoz VPŽP z jatek, obchodů, výroben masných produktů (konfiskáty)  
  • svoz kuchyňských zbytků
  • pitvy uhynulých zvířat 

 

    Spádová oblast:


      Okresy: Chomutov, Karlovy Vary, Louny, Rakovník, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Kladno 

 

      Postup při poskytování služeb:

        Producent VPŽP (vedlejší produkt živočišného původu) kontaktuje naši společnost - viz kontakty.